Konst

Konstföreningarna försvinner

Det är inte ovanligt att en arbetsplats har ett lag i Korpen i någon sport. Allra vanligast är fotboll eller innebandy, men även andra sporter förekommer. På många arbetsplatser ersätter arbetsgivaren också utgifter för friskvård upp till en viss summa, vilket gör att de anställda kan köpa exempelvis gymkort och få pengarna tillbaka.

Men på det kulturella området ser det dystrare ut. Din chef kommer inte att ersätta din teaterbiljett (om du inte är kritiker). Tidigare fanns det på många större arbetsplatser konstföreningar, som var en sorts kulturella korplag. Dessa föreningar fick ofta ekonomiskt stöd från ledningen, och var en viktig inkomstkälla för många konstnärer och konsthantverkare. Från femtiotalet och framåt kom föreningarna att spela en viktig roll i det svenska kulturlivet.

Idag är det inte lika intressant för företag att sponsra kultur. Många sponsrar idrottsföreningar, men det finns inte samma intresse för konst. Det kan tyckas märkligt, med tanke på att kreativitet är ett viktigt ledord i dagens näringsliv, men så är det alltså.

Även hos de anställda minskar intresset. Det har nog till viss del att göra med att allt fler anställs på tidsbegränsade kontrakt, via bemanningsföretag och liknande. Dessutom finns en annan stress i arbetslivet idag, vilket gör att många inte orkar organisera sig i en förening kopplad till arbetsplatsen. Att spela innebandy upplevs tydligen inte som lika jobbigt. Picassostatyn i Kristinehamn

Ett sorgebarn och ett undantag

Innan avknoppningarna inleddes hade Apotekets konstförening 4000 medlemmar. Idag är hälften kvar. Riksförbundet Sveriges konstföreningar hade 2001 1430 medlemmar; elva år senare hade man 816. Och siffran kommer troligen att minska ytterligare. Med tanke på den betydelse som konstföreningarna har haft kommer detta troligen att få stora konsekvenser för det svenska kulturlivet.

Men det finns undantag. Ledningen för Handelsbanken har aktivt stöttat sin konstförening, och detta har gett resultat. Föreningen har idag 6000 medlemmar. Bland de faktorer som påverkar finns ett årligt konstlotteri, och ett lager i anslutning till huvudkontoret där konsten kan förvaras.

Man kan diskutera om det är bra att staten och kapitalet sitter i samma båt. Men när det gäller konsten och kapitalet så kan de turas om att ro.